5965 6016 kontakt@egedal.nu

Behandlingsmål

Miljøterapeutisk behandling

Hos Behandlingsstedet Egedal arbejder vi med udgangspunkt i en miljøterapeutisk behandling, hvortil vi har udformet en række behandlingsmål. Formålet med behandlingsmålene er, at den unge opnår større indsigt i og accept af egne vanskeligheder samt udvikler sociale og arbejdsmæssige færdigheder. Her anser vi det som Egedals primære opgave at tilrettelægge en grundstruktur, der skaber det bedste udgangspunkt for den unges udvikling.

Behandlingsmål

– At den unge fortsat kan udvikle sig følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt

– At udvikle en større personlighedsmæssig integration

– At lære at forstå sammenhængen mellem tanker, ord og handlinger

– At kunne skabe hensigtsmæssige og tilfredsstillende relationer til andre mennesker

– At kunne tilegne sig de nødvendige færdigheder i at opnå en alderssvarende selvstændighed og uafhængighed

– At kunne vælge og træffe beslutninger

– At kunne tåle og håndtere forandringer

– At ændre selvdestruktiv mønstre

– At lære at respektere sig selv og kunne opleve glæde ved livet

– Afklare mål i forhold til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail