5965 6016 kontakt@egedal.nu

Behandlingsmål

Miljøterapeutisk behandling

Behandlingsmål

– At den unge fortsat kan udvikle sig følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt

– At udvikle en større personlighedsmæssig integration

– Lære at forstå sammenhængen mellem tanker, ord og handlinger

– At kunne skabe hensigtsmæssige og tilfredsstillende relationer til andre mennesker

– At kunne tilegne sig de nødvendige færdigheder i at opnå en alderssvarende selvstændighed og uafhængighed

– At kunne vælge og træffe beslutninger

– At kunne tåle og håndtere forandringer

– At ændre selvdestruktiv mønstre

– At lære at respektere sig selv og kunne opleve glæde ved livet

– Afklare mål i forhold til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet

kontakt os

Send os en mail