5965 6016 kontakt@egedal.nu

Dagtilbud

Om Egedal Skole:
Vores egne erfaringer med undervisning af målgruppen har lært os, at:  ”Evnen til at lære, kræver lysten til at lære!Hvis vi møder eleverne med for store forventninger og pres, drukner de i præstationsangst og stress, og i denne tilstand kan det være umuligt at finde lysten at lære.
Vi møder derfor eleverne med et ønske om at vække deres nysgerrighed for læring, for først når den er vækket, kan læringen gå i gang.

På Egedal Skole tager vi udgangspunkt i elevens aktuelle livssituation, og udfærdiger og tilpasser skole tilbuddet i tæt samarbejde med den unge selv og UU-vejleder.

Vi har 20 års erfaring med miljøterapi i arbejdet med målgruppen, som har haft store udfordringer med at begå sig socialt.  Den miljøterapeutiske tilgang har vi ligeledes brugt i vores interne skole med stor succes. Det seneste år har vi tilrettelagt hverdagen på Egedal, så de unge har haft mulighed for at modtage undervisning 6 lektioner om ugen, enten på hold eller som eneundervisning. Via denne intensivering har elever har fået en større tro på sig selv, og har erfaret at kunne være sammen med andre i et fælles læringsmiljø. Dette har motiveret flere til at tage enkeltfag på VUC, hvilket tidligere har været helt utænkeligt.
Dog er der stadig unge, som ikke er i stand til at modtage undervisning ude af huset, bl.a. pga. massiv selvskade, psykotisk tilbagetrækning, udad-reagerende adfærd m.m.
Flere unge på Egedal har givet udtryk for at de ikke kan se mening med livet, og har en følelse af at være gået i stå, når de sammenligner sig med alderssvarende, velfungerende unge, som er i gang med uddannelse.

For at imødekomme elevernes udviklingsbehov, tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, som skal være forståelig og meningsfuldt for den unge selv. Vi skaber et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø, med mulighed for at vise ressourcer og vanskeligheder.
Egedal Skole tilbyder et undervisningstilbud på 30 lektioner ugentlig. De elever som ikke -grundet deres vanskeligheder- kan indgå i alle lektioner, tilbydes et flex-forløb, hvor de følger dele af tilbuddet. Undervisningstilbuddet indeholder også muligheden for at tage en STU på Egedal skole, hvor der kan tages praktik på stedet.

Vi giver eleverne mulighed for at være en del af en gruppe. Med respekt og forståelse for det at være ung i dag, bliver målgruppen en del af et fællesskab, hvor der skabes relationer, hvor der er mulighed for at tænke og forholde sig til sig selv og til andre på helt nye måder.

Egedal Skoles primære opgaver er:

  1. Den faglige del, hvor de unge tilbydes kvalificeret undervisning af engagerede lærere.
  2. At støtte eleverne i fortsat at udvikle meningsfulde relationer til omverdenen og til en højere grad af selvstændighed, der skal ruste dem til at kunne leve et godt liv og blive en aktiv del af samfundet – socialt og arbejdsmæssigt.

Elevernes primære opgave er at arbejde på egen udvikling med henblik på at blive rask og kunne indgå aktivt i samfundet. Vi ser uddannelse som en vigtig del af deres udvikling, men vi har også respekt for, at der skal være tid til at restituere, udvikle og reflektere uden for undervisningen. De unge i målgruppen har som udgangspunkt ikke ressourcer til at indgå i fuldt skema.

Undervisningens faglige indhold:

 

Dansk:
Undervisningen er sammenlæst af 9. og 10. klasse.
Der er skemalagt 6 lektioner (á 45 minutter) ugentlig, samt et tværfagligt modul af 3 lektioner én gang om ugen.
Der arbejdes i temaer. Fx: Identitet, litteraturhistorie, skriftlighed, grammatik, læsning, mundtlighed, sociale medier m.m.
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fælles mål, og tilpasses elevgruppen, så undervisningen bliver alderssvarende og meningsfuld.

Matematik:
Undervisningen er sammenlæst af 9. og 10. klasse.
Der er skemalagt 3 lektioner (á 45 minutter) ugentlig samt et tværfagligt modul af 3 lektioner én gang om ugen.
Der arbejdes med både mundtlighed og skriftlighed.
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fælles mål, og tilpasses elevgruppen, så undervisningen bliver alderssvarende og meningsfuld.
Der er mulighed for at gå til afsluttende prøve i faget efter 1 år, enten på Egedal Skole eller eksternt.

Engelsk:
Undervisningen er sammenlæst af 9. og 10. klasse.
Der er skemalagt 2 lektioner (á 45 minutter) ugentlig samt et tværfagligt modul af 3 lektioner én gang om ugen.
Der arbejdes med både mundtlighed og skriftlighed, og der arbejdes i temaer. Fx: Identitet, Englands historie, kærlighed, grammatik, læsning, dialekt m.m.
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fælles mål, og tilpasses elevgruppen, så undervisningen bliver alderssvarende og meningsfuld.
Der er mulighed for at gå til afsluttende prøve i faget efter 1 år, enten på Egedal Skole eller eksternt.

Dagtilbuddets aktiviteter

Hver dag starter med en gåtur på 45 minutter.

Rideterapi på Egedal.
I Rideterapien indgår hesten som et arbejdsredskab, i samspillet mellem den unge og miljøterapeuten som et led i den unges behandling. Rideterapien tilrettelægges med fokus på de unges forskelligheder og deres forskellige udgangspunkter. Forløbet tilrettelægges i forhold til deres krops behov, deres ridefærdigheder og deres personlige udviklingsmuligheder.
I den direkte kontakt med hesten opnår den unge bl.a. en øget kropsbevidsthed. Gennem arbejdet med hesten i ridetertapi, får de unge stimuleret deres kropsoverflade, de får trænet deres balance, deres sanser bliver påvirket og derigennem kan de bl.a. træne deres ”tyngdekraftsikkerhed”, som både på det fysiske plan, men også på det psykiske plan, giver dem en større tro på, at de belastninger de møder på deres vej, ikke behøver vælte dem følelsesmæssig. Forskning viser at de unge” glemmer” for en stund deres sygdom, de koncentrer sig om det at være sammen med hesten, deres krop er fokuseret på ridning, deres fokus er rettet mod det fælles tredje, nemlig hesten. Gennem ridning og omgang med dyr, bliver hormonet oxytocin udskilt, dette hormon medvirker til ”den gode følelse” i kroppen og nedsætter produktionen af stress hormonet kortisol.
Hesten er et stort dyr, som på mange kan virke skræmmende ved første møde, men gennem tillidsøvelser og arbejdet med hesten, vil den unge kunne opnå tillid, -tillid gennem kontakt, den unge vil med tiden kunne blive så tryg, at de kan slippe kontrollen. Ikke sådan så alt bliver kaos, men lader kontrollen blive afløst af tillid. Tillid til at de godt kan leve livet, uden at de behøver kontrol over alting. Lige netop her er hesten en god arbejdsmakker, vi kan som mennesker ikke have fysisk kontrol over en hest. Den er stor, stærk, den kan bide og sparke, men gennem kontakt og tillid vil den netop gerne lade sig kontrollere. En hest har samtidig altid reelle hensigter, eller slet ingen hensigter, den kan ikke stå og ligge en plan for hvordan den vil ”drille, snyde, være ond” over for de unge, dette har den slet ikke evner til. De unge der arbejder med heste vil her have et fri rum hvor der ikke er nogen, som på forhånd har et billede af dem som syge.

På Egedal arbejdes der med Psykoterapeutisk ridning, her tænkes der på temaer inden for kropsbevidsthed og selvfølelse og samspillet mellem hest og rytter. Og der arbejdes med Educationel ridning, her forstås de kognitive, emotionelle og sociale færdigheder, som trænes i omgangen med hesten og dermed udnyttes situationen, som et pædagogisk instrument i udviklingen af strategier, for forbedret funktion i det daglige liv.

Motion:

Styrketræning, badminton, bordtennis, svømning og gåture. Al motion gennemføres under ledelse af Egedals miljøterapeuter. Vi ved at motion styrker de unges velbefindende og selvværd og at den energi man får af motion er motiverende i forhold til at udvikle sig.

 

Styrketræning: Vi benytter et motionscenter 10 min kørsel fra Egedal. Der er 2 ugentlige tider og ind imellem tager vi ligeledes afsted i weekenden.

Badminton: Vi benytter idrætshallen i Hørve og spiller ind imellem mod et andet opholdssted, som vi har fællesskab med.

Yoga: Yoga er godt for afbalancering af krop og sind,
både muskler, knogler og de indre organer styrkes og sindet afbalanceres.
Ved hjælp af fint udviklet system af forskellige øvelser, kan du både træne styrke og udholdenhed, smidighed, balance og koncentration.

Ergoterapeutisk forløb: Mulighed for motorisk træning, gåture i kuperet terræn på forskelligt underlag, med små forhindringer undervejs til at træne balance og koordination.
Forskellige øvelser med bolde til bl.a træning af øje-hånd og regulering af kraft.
Øvelser i at gøre flere ting på en gang, ex gå imens man jonglerer med et par bolde og holder en samtale igang.
Derudover er der mulighed for ball stick massage og ledkompression (ledmassage), der samler indtrykkene fra omverden og styrker ens krops grænser.

Kreativt værksted: Keramiker Birgitte Kitamoto har arbejdet på Egedal gennem 14 år. Hun formår at skabe et helt særligt rum, hvor de unge får mulighed for at udfolde sig kreativt. Det foregår med stor respekt og ydmyghed overfor de unge. I værkstedet har man mulighed for at tegne, male, lave keramik, arbejde med foto og lyd og meget mere. Det kreative værksted er dels et tilbud om nærvær og kontakt og dels en måde at udtrykke sig nonverbalt. De unge oplever gennem deres kreative udfoldelser, at blive set og anerkendt.

Skole/afklaring: Vi tilbyder de unge afklaring af deres faglige niveau med henblik på fortsat skolegang. Mange af de unge der flytter ind på Egedal, har mødt nederlag i folkeskolen eller har mistet faglige færdigheder. Derfor vægter vi dette skoleprojekt højt, da det kan give de unge et realistisk billede af, hvor de er fagligt og dermed hvilke fremtidigt skoleforløb, der er bedst. Undervisningen varetages af en uddannet lærer.

Musik: Musikundervisning tilbydes to dage om ugen. Den foregår uden for Egedal i et professionelt lydstudie. De unge har mulighed for at spille forskellige instrumenter og få sangundervisning. Undervisningen varetages af to engagerede undervisere, som begge er professionelle musikere. Vi ser at musikprojektet giver de unge en identitet og et øget selvværd. Musik fylder meget i de unges liv og i dette projekt får de mulighed for at skrive, indøve og indspille musik og de får en tilfredsstillelse ved at frembringe et færdigt produkt.

Haveprojekt: Egedal har en stor smuk have, som alle sætter stor pris på. Haveprojektet består af vedligeholdelse af drivhus, til at hjælp med at vedligeholde haven, plukke frugt og lave mad fra jord fra bord. Haveprojektet giver mulighed for fordybelse og fornemmelse af årstiden og ikke mindst det at se ting gro. Vi synes det er vigtigt at få stimuleret sine sanser, hvilke man får mulighed for her.

behandlingsstedet egedal

Tinghøjvej 8, Vallekilde
4534 hørve
Telefon 5965 6016
kontakt@egedal.nu

cvr: 15658339