5965 6016 kontakt@egedal.nu

Forældresamarbejde

Miljøterapeutisk behandling

Forældresamarbejde

På Egedal tager vi ansvar for at opbygge og fastholde et tæt og konstruktivt samarbejde med de unges forældre. Vi har en kompetent personalegruppe, der står klar til at tage både den unge og forældrene til den unge i hånden. Til samtlige forældre til unge under 18 år, tilbyder vi en fast kontaktperson fra ledelsen, der samarbejder med forældrene og løbende orienterer om den unges liv på Egedal. Der aftales et fast tidspunkt, hvor man ringer sammen efter behov. Når de unge fylder 18 år, kan telefonsamtalerne fortsætte, hvis den unge giver samtykke til det. Hvis ikke ophører telefonsamtalerne med forældrene, i stedet kan den unge eller dennes forældre, indkalde til kaffemøde på Egedal. På disse møder kan der tales om alt, hvis den unge tillader dette.

Alle forældre får også tilbud om samtale-forløb med henblik på at udvikle mere hensigtsmæssige mønstre og/eller familiedynamikker, som kan komme både den unge og familien til gode. Vi tror på, at den unge udvikler sig ligeså meget, som forældrene tillader. Derfor vægter vi disse forløb højt, således den unge, kan få det optimale ud af behandlingen på Egedal. Egedals psykolog Hanne Kierkegaard afholder disse forløb. Der tilbydes individuelle samtaler samt fælles samtaler, hvor Egedals leder Sidse Ravn også kan deltage. Yderligere vælger nogle unge at have samtaleforløb med deres forældre. Forløbene ledes ligeså af Hanne Kierkegaard. Forløbende aftales individuelt og afholdes enten på Egedal eller på vores kontor på Christianshavn.

De unges forældre og anden familie er altid velkomne til at besøge Egedal, efter forudgående aftale.

Udeareal ved behandlingsstedet Egedal

Målgruppen

Egedals målgruppe er unge fra 15 år til 25 år, med alvorlige psyko-sociale vanskeligheder. Det er unge med psykiatriske lidelser, alvorlige personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Nogle har intellektuelle eller kognitive vanskeligheder. De fleste unge har tidligere været i behandling på psykiatrisk afdeling eller ambulatorium.

Normering

Der er 13 pladser på Egedal. Vi indskriver unge med særligt svære problemstillinger hvilket kan kræve en ekstrabevilling, hvilket vil sige et individuelt beløb udover grundtaksten.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail