5965 6016 kontakt@egedal.nu

Kontaktpersoner

Miljøterapeutisk behandling

Kontaktpersoner

Alle har tilknyttet et kontaktpersonteam bestående af 3-5 miljøterapeuter og miljøarbejdere omkring sig. Vi tilstræber, at den unge har en af kontaktpersonerne til rådighed alle hverdage. Hvis den unges kontaktpersoner ikke er på Egedal, har de i stedet en dagskontakt. En kontaktperson defineres som en person, der har til opgave at opbygge en særlig nærværende og forpligtende relation til den unge. Teamet omkring den unge arbejder systematisk, med at støtte den unge, i at nå de mål der sættes, samt at skabe en bærende relation så den unge får tillid og finder tryghed i at udvikle sig. Der afholdes jævnligt teammøder, for at sikre at alle arbejder på samme hovedopgave i.fh.t. den unge. Rollerne mellem kontaktpersonerne er klart defineret i.fh.t. den unges mål, både praktisk og behandlingsmæssigt. Alle unge har ugesamtaler og en af kontaktpersonerne deltager i udviklingssamtaler og på statusmøder.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail