5965 6016 kontakt@egedal.nu

Medicin

Miljøterapeutisk behandling

Medicin

Som udgangspunkt tager Egedal ansvaret for de unges medicin. Medicinsk behandling kan i visse tilfælde øge muligheden for udvikling i samspil med miljøterapeutisk og psykoterapeutisk behandling.I miljøterapeutisk sammenhæng er målet, at den unge får et realistisk forhold til, i hvilket omfang medicin kan være en hjælp og til hvad. En over- eller undervurdering af medicinens betydning er uønsket. Et større medicinforbrug end nødvendigt er naturligvis ikke ønskeligt, men medicinfrihed er heller ikke et mål i sig selv. Hvis medicinnedtrapning iværksættes, er Egedal et trygt sted at gøre det, idet den unge er under tæt observation. Bevidsthed om medicinens betydning er vigtig, da mange af de unge selv på et senere tidspunkt skal tage ansvaret for egen medicin. I miljøterapeutisk sammenhæng er symptomfrihed ikke et mål i sig selv – de miljøterapeutiske mål er derimod størst mulig autonomi, social integration og erkendelse af egne behov for behandling og støtte.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail