5965 6016 kontakt@egedal.nu

Miljøterapeutisk behandling

Om egedal

Egedals primære opgave

Egedals primære opgave er at tilrettelægge et systematisk og gennemtænkt miljø, der giver de unge mulighed for at arbejde med egen udvikling. Herunder at få mulighed for at udvikle sunde ressourcer og opnå større indsigt i og accept af egne vanskeligheder. Opgaven er ligeledes at støtte den unge i fortsat at udvikle meningsfulde relationer til omverdenen og til en højere grad af selvstændighed, der skal ruste den unge til at kunne leve et godt liv og blive en aktiv del af samfundet – socialt og arbejdsmæssigt. Endvidere er Egedals opgave at indgå i et konstruktivt samarbejde med de unges forældre og den anbringende myndighed, især med henblik på planlægning af rammerne omkring den unges anbringelse, samt planlægning af den fremtidige behandling. Alt dette forudsætter en teoriforankring af de sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med vores målgruppe.

Definition af miljøterapi på Egedal

Egedals miljøterapeutiske behandling er forankret i psykodynamisk tænkning med afsæt i udviklingspsykologien og åben systemteori med vægtning af objekt-relationsteorier og tilknytningsteorier. Det daglige arbejde tilrettelægges ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Vi arbejder med afsæt i en fælles forståelsesramme – fælles sprog, fælles forudsætning, fælles analyse og fælles metode. Midlet er at tilbyde den enkelte unge mulighed for at kunne opbygge troværdige relationer og derved skabe mulighed for den udvikling, som er målet.

Behandlingsforløbet

På Egedal har vi stor respekt for at udvikling og forandring tager tid. Vi deler behandlingsforløbet op i 3 faser:

Indflytningsfasen

Et nyt samarbejde starter. Vi skal lære den unge at kende. Vores metafor har længe været, at de unge får tid til at pakke deres kuffert ud; vise os, hvem de er. Relationen skabes, vi observerer, opstiller hypoteser, lægger strategier og får skabt en ramme og en hverdag omkring den enkelte unge.

Arbejdsfasen

Den unges ressourcer og vanskeligheder afdækkes, og det terapeutiske arbejde med at forandre uhensigtsmæssige handlinger og mønstre påbegyndes. Relationen er nu så tillidsfuld, at den kan bære at tingene bliver vanskelige. Det terapeutiske arbejde udføres i et felt mellem omsorg og frustration/udfordring, hvor omsorg kommer logisk før frustration/udfordring. Fokus i forholdet til omverdenen, skole og uddannelse skærpes og iværksættes.

Afslutningsfasen

Den unge er nu så langt i forløbet, at arbejdet med at forholde sig til og forberede tiden efter Egedal kan påbegyndes. Målet er sammen at nå frem til realistiske planer for en fremtidig bolig, arbejde eller uddannelse og det økonomiske grundlag. Heri indgår også planlægningen af den unges behov for social støtte og behandling fremover. Hvis alt går godt skal den unge gerne have fået mere orden i sin ” kuffert” og kan komme videre i livet.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail