5965 6016 kontakt@egedal.nu

Mødestruktur - unge

Udviklingssamtaler
Der afholdes minimum to udviklingssamtaler årligt med hver enkelt ung. I udviklingssamtalen deltager den unge, souschef og kontaktperson(er). Samtalen har fokus på overordnede mål og perspektiv.

Morgenmøde
Der afholdes morgenmøde hver dag kl. 9.30 til 9.45. Her deltager de unge, som er hjemme samt det faste miljøterapeuter. På mødet planlægges dagens aktiviteter. Morgenmødet giver de unge et overblik over dagen og skaber mulighed for medinddragelse i dagens indhold.

Ugesamtaler
Ugesamtaler er en halv time om ugen, hvor man samler op på den foregående uge og laver planer for den kommende. Det er også en mulighed for at tale om hvad der går godt og hvad der er svært. Kontaktpersonen udarbejder sammen med den unge en ugeplan, eventuelt en dagsplan. Her skabes der overskuelighed og overblik og mulighed for at arbejde med den unges tidsfornemmelse. En ugeplan indeholder en detaljeret plan for den unges dag. Hvornår man står op om morgenen, oversigt over projekter og andre gøremål, rengøring, tøjvask m.m. Dagsplaner kan, hvis det skønnes nødvendigt, være så detaljeret, at dagen er beskrevet fra time til time.

Filialmøde
Hver onsdag afholdes filialmøde på hhv. drenge- og pigesiden, samt i lejligheden. Her er der fokus på praktiske ting og på, hvordan det er at bo sammen – det sociale aspekt. Mødet ledes af en miljøterapeut.

Husmøde
Husmøder afholdes en gang om måneden. Her får de unge informationer om grundstrukturen og vigtige ting, der sker på Egedal. Der lægges vægt på de unge medinddrages i beslutninger om ting der vedrørende deres hverdag og liv. Alle unge deltager sammen med to miljøterapeuter, der leder mødet, mens en af de unge er referent.

behandlingsstedet egedal

Tinghøjvej 8, Vallekilde
4534 hørve
Telefon 5965 6016
kontakt@egedal.nu

cvr: 15658339