5965 6016 kontakt@egedal.nu

Mødestruktur for unge

Miljøterapeutisk behandling

Morgenmøde

Der afholdes morgenmøde hver dag kl. 9.20 til 9.35. Her deltager de unge, som er hjemme samt det faste miljøterapeuter. På mødet planlægges dagens aktiviteter. Morgenmødet giver de unge et overblik over dagen og skaber mulighed for medinddragelse i dagens indhold.

Ugesamtaler

Ugesamtaler er en halv time om ugen, hvor man samler op på den foregående uge og laver planer for den kommende. Det er også en mulighed for at tale om hvad der går godt og hvad der er svært. Kontaktpersonen udarbejder sammen med den unge en ugeplan, eventuelt en dagsplan. Her skabes der overskuelighed og overblik samt mulighed for at arbejde med den unges tidsfornemmelse. En ugeplan indeholder en detaljeret plan for den unges dag. Hvornår man står op om morgenen, oversigt over projekter og andre gøremål, rengøring, tøjvask m.m. Dagsplaner kan, hvis det skønnes nødvendigt, være så detaljeret, at dagen er beskrevet fra time til time.

Filialmøde

Hver onsdag afholdes der filialmøde henholdsvis i ”laden” og på ”langsiden”, samt i lejligheden. Her er der fokus på praktiske ting og på, hvordan det er at bo sammen – det sociale aspekt. Mødet ledes af en miljøterapeut.

Husmøder

Husmøder afholdes en gang om måneden. Her får de unge informationer om grundstrukturen og vigtige ting, der sker på Egedal. Der lægges vægt på de unge medinddrages i beslutninger, om ting der vedrører deres hverdag og liv. Alle unge deltager sammen med to miljøterapeuter, der leder mødet.

Ungemøder

Afholdes hver 14 dag, mødet er af en halvtimes varighed, det ledes af en miljøterapeut. De unge er velkomne til at deltage, men det er frivilligt. På mødet kan både unge og miljøterapeuter tage temaer op, det kan være med udgangspunkt i ting, der er sket eller noget man er optager af. Det kan også være konflikter, der udspiller sig i miljøet, som man kan tale om. Eksempler på temaer kan være: Jalousi, hvad gør det ved gruppen, når der er en der skader sig selv osv. Vi har rigtig god erfaring med at afholde disse møder. Det det giver de unge mulighed for at lære at håndtere svære følelser samt at sætte ord på og lære at løse konflikter.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail