5965 6016 kontakt@egedal.nu

Om Egedal

Om egedal

Velkommen

Egedal blev grundlagt i 1978 og har dermed eksisteret i mere end 30 år. I 1995 ændrede stedet målgruppen og udviklede og implementerede et omfattende pædagogisk/psykologisk tilbud til unge med psykiske lidelser.

At forholde sig til og leve med en psykisk lidelse er yderst belastende. På Egedal får unge med svære livsbetingelser mulighed for at arbejde med egen udvikling på forskellige niveauer. Vores erfaringer viser, at et miljøterapeutisk behandlingsforløb giver mulighed for udvikling. Gennem tryghed og genkendelighed får de unge med indre kaos og manglende struktur, færdigheder, der gør dem i stand til at føle tilfredshed med eget liv og til at kunne deltage aktivt i samfundet. På Egedal tager vi udgangspunkt i den unges aktuelle livssituation.

Individuelt tilrettelagt forløb

For at imødekomme den unges udviklingsbehov, tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, som skal være forståelig og meningsfuldt for den unge selv. Vi skaber et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø, med mulighed for at vise ressourcer og vanskeligheder. På Egedal er der ansat flere teams der tilbyder de unge behandling, omsorg, grænser og nærvær. De unge forsøges at motiveres til at være aktiv medspiller i planlægningen af eget forløb bestående af samtaler, dags- og ugeplaner, samt mulighed for uddannelse. Vi prioriterer at tilbyde de unge psykoterapeutiske forløb hos autoriseret Psykolog Gitte Jönsson, samt samtaleforløb for forældre som varetages af Hanne Kierkegaard, psykolog og souschef på Egedal.

Vi giver de unge mulighed for at være en del af et hjem og en gruppe. Med respekt og forståelse for forskellighed, samt at blive en del af et fællesskab, hvor der skabes relationer, hvor der er mulighed for at tænke og forholde sig til sig selv og til andre på helt nye måder.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail