5965 6016 kontakt@egedal.nu

Organisationen

Bestyrelsen består af:
Simo Køppe,  Professor, dr. med. Institut for Psykologi i København.
Lis Dillon, Socialrådgiver og psykoterapeut.
Rasmus Kern, Leder af socialpsykiatrien i Hvidovre.
Helle Ravn, Grundlægger af Egedal, miljøterapeut og pædagog.
Mads Søegaard, Daglig leder af opholdsstedet Søegaard

Leder
Som daglig leder af Egedal vægter jeg høj faglighed, klarhed og åbenhed i forhold til medarbejdergruppen. I arbejdet med de unge brænder jeg for feltet mellem nærvær, grænser og kreativitet. Et godt og tæt samarbejde med den unges familie samt den anbringende myndighed er afgørende for den unges tid og udvikling på Egedal.

Miljøterapeuter
Vi vægter at arbejde tværfagligt. Medarbejdergruppen er en bred vifte af mennesker med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Fokus for alle medarbejdere er, at de fungerer som miljøterapeuter på Egedal. Der stilles krav til, at alle miljøterapeuter deltager i gruppesupervision og i den miljøterapeutiske uddannelse, SEDAC, hvilket er et uddannelsesfællesskab mellem fem opholdssteder, der har eksisteret side 1999.
Psykiater
Annette Taastrøm er Egedals psykiatriske konsulent. Annette er speciallæge i børne og ungdomspsykiatri. Hun har mange års erfaring i arbejdet med unge med psykiske lidelser. Hun arbejder til dagligt som overlæge på et af Region Sjællands ungdomspsykiatriske hospitaler. Annette har samtaler med alle vores unge ca. hver 14. dag og står for medicinering. Hun deltager også i vores behandlingskonferencer.
Psykolog
Anne Marie Sørensen, Cand. Psych., autoriseret psykolog og ph.d.-studerende på et projekt om psykisk syge unge i den sociale sektor. Erfaringer med behandling af unge med alvorlige vanskeligheder og psykisk syge unge,  forældresamarbejde og  -behandling og tværsektorielt samarbejde. Endvidere erfaringer med ledelse af miljøterapeutisk behandlingsarbejde. Anne Maries funktion på Egedal er, sparring med ledergruppen og miljøterapeuterne. Hun tilbyder endvidere individuelle psyko terapeutiske forløb med de unge.

Leder

Sidse Ravn

Daglig leder

Uddannet Pædagog og grafiker. Erfaring i miljøterapeutisk behandlingsarbejde/planlægning, organisationsudvikling og ledelse.

Miljøterapeuter

Bette Knudsen

Pædagog og zoneterapeut

Tina Greves

Pædagog

Peter Andersen

Pædagog

Pernille Hoffmann

Lærer

Anette Grue

Idrætspædagog

Søren Dam

Lærer

Helle Osberg

Pædagog

Martin Hansen

Pædagog

Gitte B. Hansen

Autodidakt

Rolf Hansen

Under uddannelse til pædagog

Ulla Valsted

Pædagog

Konsulenter

Annette Taastrøm

Psykiater

Anne Marie Sørensen

Psykolog

Deltidsansatte og nattevagter

Camilla Enevoldsen

Pædagog

Vinnie Andersen

Miljøterapeut og plejer

Charlotte Buch

Designer og voksenunderviser

Kasper Otterstrøm Andersen

Pædagogisk grunduddannelse og sergent

Henrik Johansen

 

 

Judith Sørensen

Socialpædagog

Tina Woetmann

Alternativ behandler

Line Andersen

NLP Uddannet, og frisør

 

øvrigt personale

Jan Trane Thomsen

Praktisk

Har arbejdet på Egedal siden 2005

Jess Harken

Havemand

Har arbejdet på Egedal siden 2013

 

Christina Evensen

Bogholder

Projektmedarb.

Birgitte Kitamoto

Keramiker

Har arbejdet på Egedal siden 2002

Daniel

Musiker

Har arbejdet for Egedal siden 2009

Jan Lysdahl

Trommeslager og producer

behandlingsstedet egedal

Tinghøjvej 8, Vallekilde
4534 hørve
Telefon 5965 6016
kontakt@egedal.nu

cvr: 15658339