5965 6016 kontakt@egedal.nu

Organisationen

organisationen

Bestyrelsen består af

Simo Køppe, Professor, dr. med. Institut for Psykologi i København.
Lis Dillon, Socialrådgiver og psykoterapeut.
Rasmus Kern, Leder af socialpsykiatrien i Hvidovre.
Mads Søegaard, Daglig leder af opholdsstedet Søegaard

Ledelse

Ledelsen på Egedal vægter vi høj faglighed, klarhed og åbenhed i forhold til medarbejdergruppen. I arbejdet med de unge brænder vi for feltet mellem nærvær, grænser og kreativitet. Et godt og tæt samarbejde med den unges familie samt den anbringende myndighed er afgørende for den unges tid og udvikling på Egedal.

Psykologer

Gitte Jönsson: cand.pæd.psych., autoriseret psykolog og uddannet civiløkonom. Specialist i klinisk psykologi – psykoterapi for børn og voksne. Kandidat i Dansk Psykoanalytisk Selskab og privat praktiserende psykolog. Erfaring fra PPR, børnepsykiatrien, miljøterapeutisk behandlingsarbejde, undervisning, supervision, psykoterapi og forældrearbejde.

Hanne Salling Kierkegaard: cand.psych. 10 års erfaring med ledelse fra erhvervslivet. Har fungeret som ledelsescoach og har arbejdet i 1 ½ år med personlig udvikling af søofficerer ud Dubai. Privat praktiserende psykolog og lang erfaring med psykisk sårbare unge og pårørendearbejde.

Psykiater

Thomas Tellier er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Thomas har tidligere været overlæge på børne- og ungdomspsykiatrisk akutafsnit i Glostrup, og har desuden haft ansættelser på sengeafsnit og i ambulatorier for børn og unge i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Thomas har endvidere specialiseret erfaring indenfor akutpsykiatri, psykosesygdomme, personlighedsforstyrrelser, autisme og spiseforstyrrelsesområdet.

Thomas har også været i voksenpsykiatrien igennem mange år, hvor han bla. har specialiseret sig indenfor psykotraumatologi, PTSD, dissociation og transkulturel psykiatri. Thomas har tidligere haft privat praksis i børne- og ungdomspsykiatri i Nordsjælland. I dag er Thomas ud over at være behandlingsansvarlig psykiater hos os ledende overlæge i Psykiatrien i Region Sjælland. I tillæg til den medicinske behandling lægger Thomas vægt på en helhedsorienteret tilgang til psykisk sygdom. Herunder betydningen af sociale og udviklingspsykologiske faktorer, og vigtigheden af gode sammenhænge imellem medicinsk, psykologisk og socialfaglig støtte og behandling.

Miljøterapeuter

Miljøterapeutgruppen består af et specialiseret miljøterapeutisk team. Vi vægter at arbejde tværfagligt. Medarbejdergruppen er en bred vifte af mennesker med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Fokus for alle medarbejdere er, at de fungerer som miljøterapeuter på Egedal. Der stilles krav til, at alle miljøterapeuter deltager i gruppesupervision alle onsdagsmøder og i den miljøterapeutiske uddannelse, SEDAC, hvilket er et uddannelsesfællesskab mellem fem opholdssteder, der har eksisteret side 1999.

Vi har en forventning om høj faglighed i den specialiserede gruppe. Alle Miljøterapeuter er med i teams omkring den enkelte unge. Miljøterapeuterne forpligter sig til at gøre sig umage og arbejde engageret i.fh.t ungegruppen samt den enkelte unge.

Miljøarbejdere

På Egedal har vi en gruppe af miljøarbejdere alle med erfaring med målgruppen. Miljøarbejderne har faste nattevagter, de kan også have særlig praktiske opgaver. Miljøarbejderne får fast supervision og deltager på et fast onsdagsmøde om måneden.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail