5965 6016 kontakt@egedal.nu

Visitation

Om egedal

Visitation

På baggrund af den unges sagsmateriale vurderer ledelsen i samarbjede med Egedals konsulenter, om Egedal er et relevant sted for den unge. Der lægges vægt på, om den unge vil passe ind i den eksisterende ungegruppe. Er dette tilfældet afholdes et møde med anbringende myndighed, hvor den unges sag fremlægges. Er der basis for et samarbejde, inviteres den unge samt forældre på første besøg. Den unge skal kunne se sig selv på Egedal og have lyst til at udvikle sig inden for de rammer, stedet tilbyder.

Kontaktinfo

Behandlingsstedet Egedal
Tinghøjvej 8, Vallekilde
4534 hørve
Telefon 5965 6016
kontakt@egedal.nu

CVR: 15658339

kontakt os

Send os en mail