5965 6016 kontakt@egedal.nu

Visitation

Om egedal

Visitation

På baggrund af den unges sagsmateriale vurderer ledelsen i samarbjede med Egedals konsulenter, om Egedal er et relevant sted for den unge. Der lægges vægt på, om den unge vil passe ind i den eksisterende ungegruppe. Er dette tilfældet afholdes et møde med anbringende myndighed, hvor den unges sag fremlægges. Er der basis for et samarbejde, inviteres den unge samt forældre på første besøg. Den unge skal kunne se sig selv på Egedal og have lyst til at udvikle sig inden for de rammer, stedet tilbyder.

Find sociale tilbud logo

kontakt os

Send os en mail